صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


آدرس دبیر خانه:شیراز، خیابان خلیلی،
روبروی دبیرستان معارف،
برج پژوهشی
محمد رسول الله (ص)
،
طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
 تلفن:36281638-071 داخلی:203
پست الکترو نیکی:elderly@sums.ac.ir