صفحه اصلی > شرایط اسپانسری
.: شرایط اسپانسری

شرکت های محترم فعال در حوزه پزشکی می توانند حامی مالی کنگره باشند. برای دریافت فایل شرایط نمایشگاهی لینک زیر را کلیک کنید:
دانلود
editor_file/قرار داد و و شرایط اسپانسری.pdf