صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
.: راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

خلاصه مقاله باید بصورت آنلاین و به زبان انگلیسی  به آدرس سایت کنگره فرستاده شود

 ساختار چکیده:

           چکیده باید شامل هدف، روش ها، یافته ها و نتیجه گیری باشد.
نباید از 250 کلمه تجاوز کند.

      چکیده باید به خلاصه دقیقی از نکات برجسته اشاره کند.

      ترجیحا در چکیده از علائم اختصاری استفاده نشود.

کلمات کلیدی:

          کلمات کلیدی به منظور نمایه سازی مورد استفاده قرار می گیرند، هر مقاله باید شامل 3 تا 5 کلمه کلیدی انتخاب شده از MESH باشد.

  زبان و سبک نوشتار :

            فاصله خطوط 2 سانتی متر باشد.

            چکیده ها باید به زبان انگلیسی باشد .

           متن بایستی روشن و دقیق باشد و با استانداردهای پذیرفته شده از نظر سبک و کار برد زبان انگلیسی مطابقت داشته باشد.

           علائم اختصاری باید استاندارد بوده و تنها  در مواردی که ضرورت دارد بکار رفته و در اولین بار استفاده به طور کامل توضیح داده شوند.