| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


شرکت کنندگان عزیز می توانند جهت اسکان با سر کار خانم عسکری تماس بگیرند.
جهت اطلاع از شرایط اسکان بر روی لینک زیر کلیک کنید.
editor_file/u0633u0627u0644u0645u0646u062Fu06CC u0648 u0633u0644u0627u0645u062A.pdf


بازگشت1393/11/28