| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

*دستور العمل ارائه شفاهی و پوستر*

ارائه پوستر بصورت الکترونیک می باشد.

دستور العمل ارائه مقالات به صورت شفاهی (Oral) و پوستر (Poster) برای مقالات پذیرفته شده در کنگره کشوری سالمندی و سلامت

 

ارائه شفاهی (Oral)

ارائه دهنده با یستی مقاله خود را با استفاده از نرم افزار پاور پوینت 2007 در مدت زمان  حداکثر 10 دقیقه (7 دقیقه ارائه+3 دقیقه پرسش و پاسخ ) در برابر داوران پانل و حاضرین در سالن ارائه دهد .ارائه  باید شامل مقدمه، مواد و روش ها ، یافته ها و بحث و نتیجه گیری باشد. در فایل پاور پوینت از لوگوی کنگره سالمندی و سلامت که در صفحه اول سایت نمایش داده شده است استفاده شود. فایل پاورپوینت آماده شده را به ایمیل elderly.shiraz@gmail.com حداکثر تا تاریخ 93/12/1 ارسال نمایید ضمنا بعد از تاریخ فوق هیچ مقاله ای پذیرفته نخواهد شد .

 

 

ارائه پوستر (poster)

ارائه دهنده می بایستی مقاله خود را در در نرم افزار پاور پوینت آماده (فقط در یک صفحه) و در قالب عکس(با فرمت JPEG) و فایل پاور پوینت طبق نمونه (شامل مقدمه ، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و منابع) آماده و به ایمیل elderly.shiraz@gmail.com تا تاریخ 93/12/1 ارسال نمایند (نام فایل ارسالی با نام نویسنده مسئول منطبق باشد) ضمنا بعد از تاریخ فوق هیچ مقاله ای پذیرفته نخواهد شد .

زبان متن انگلیسی از بالا و سمت چپ و با استفاده از قلم Times New Roman ( اندازه های نمایش داده شده بر روی تصویر)باشد، هم چنین کد مقاله پذیرفته شده در پوستر اضافه گردد.

اندازه عکس ها به دلخواه بوده اما باید از وضوح مناسب برخوردار باشند.

 جهت دانلود فرمت پوستر بصورت پاورپوینت بر روی لینک زیر کلیک کنید

elderly.sums.ac.ir/fa/files.php
بازگشت1393/11/21